Foment de la Rumba Catalana
Participació>Socis/sòcies

Socis/sòcies

Els socis i sòcies de FORCAT són membres de ple dret de l’associació i, com a tals, poden assistir, participar i decidir en les assemblees, impulsar projectes, formar part de les comissions i ocupar càrrecs de responsabilitat a la Junta Directiva.


Els socis i sòcies que formin part d'un grup musical, entitat, empresa... poden fer constar el seu projecte col·lectiu com a membre adherit de FORCAT sense cost addicional.


La quota de FORCAT es cobra a principis d'any. Si algú es dóna d'alta a partir del juliol, la quota es redueix a la meitat aquell any.

 

INSCRIPCIÓ DE SOCIS I SÒCIES

Nom:
Cognoms:
Motiu/renom:
DNI:
Data de naixement:
Adreça convencional:
Codi postal:
Població:
Adreça electrònica (e-mail):
Telèfon:
Relació amb la rumba
(banda, associació, activitat, motiu...):
 
Quota anual:
Fraccionament:
Forma de pagament:

IBAN [24 dígits en grups de 4]
- - - - -


 

 

De conformitat amb la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament (RD 1720/2007, de 21 de desembre), FORCAT us informa que incorporarà les vostres dades en un fitxer, amb la finalitat exclusiva de guardar una relació dels membres de l'entitat i proporcionar-los informació relativa a l'entitat i les seves activitats.

Podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en l'esmentada normativa, sens perjudici de la normativa administrativa que sigui d'aplicació, dirigint-vos per escrit a l'associació FORCAT al Centre Artesà Tradicionàrius (CAT), Travessia de Sant Antoni, 6-8, Gràcia, 08012 Barcelona o al correu electrònicinfo@forcat.org.

 
 Per veure la llista actual de socis i sòcies de FORCAT, cliqueu aquí.

 

 

Socis/sòcies | Simpatitzants | Membres adherits
Diada de la Rumba
Print24
Foment de la Rumba Catalana | info_a@forcat.org
manteniment web: WEBfine
Les fotografies d'Àlex Carmona apareixen per cortesia de l'autor | alexcarmona.smugmug.com