Foment de la Rumba Catalana
Participació>Simpatitzants

Simpatitzants

Els i les simpatitzants de FORCAT són persones vinculades a l’entitat que gaudeixen d'avantatges i promocions, i reben informació exclusiva sobre propostes relacionades amb la rumba catalana. Poden assistir com a convidats amb veu però sense vot a l’Assemblea General de l’entitat, i presentar les seves propostes a través dels socis i sòcies o de la Junta Directiva..

 

INSCRIPCIÓ DE SIMPATITZANTS

Nom:
Cognoms:
Motiu/renom:
DNI:
Data de naixement:
Adreça convencional:
Codi postal:
Població:
Adreça electrònica (e-mail):
Telèfon:

Aportació econòmica voluntària (anual):
Forma de pagament:

IBAN [24 dígits en grups de 4]
- - - - -


       
De conformitat amb la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament (RD 1720/2007, de 21 de desembre), FORCAT us informa que incorporarà les vostres dades en un fitxer, amb la finalitat exclusiva de guardar una relació dels membres de l'entitat i proporcionar-los informació relativa a l'entitat i les seves activitats.

Podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en l'esmentada normativa, sens perjudici de la normativa administrativa que sigui d'aplicació, dirigint-vos per escrit a l'associació FORCAT al Centre Artesà Tradicionàrius (CAT), Travessia de Sant Antoni, 6-8, Gràcia, 08012 Barcelona o al correu electrònic info@forcat.org.Per veure la llista actual de simpatitzants de FORCAT, cliqueu aquí.

 

 

Socis/sòcies | Simpatitzants | Membres adherits
Diada de la Rumba
Print24
Foment de la Rumba Catalana | info_a@forcat.org
manteniment web: WEBfine
Les fotografies d'Àlex Carmona apareixen per cortesia de l'autor | alexcarmona.smugmug.com