Foment de la Rumba Catalana
Actualitat> Forcat
Notícies de FORCAT

02/10/2009 Declaració institucional en favor de la rumba catalana

  El plenari de l'Ajuntament de Barcelona aprovarà avui, en sessió ordinària, una declaració institucional per al reconeixement de la rumba catalana, instant també el Parlament de Catalunya a fer un gest similar.
El text, que ha estat consensuat per tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament i revisat per FORCAT, destaca la importància de la rumba catalana per la història recent ciutat de Barcelona i per moltes poblacions del país, reconeix el paper protagonista de les comunitats gitanes catalanes en la creació del gènere, i destaca el lideratge de FORCAT en el panorama associatiu rumber. Així mateix, insta el govern municipal promoure el gènere i a donar suport a les iniciatives en favor de la rumba que sorgeixin de les associacions, alhora que trasllada també la petitició de reconeixement institucional al Parlament de Catalunya.
La iniciativa política, que ha estat liderada per grup municipal de CIU, sorgí arrel dels contactes d'Antoni "Sicus" Carbonell de Sabor de Gràcia i altres membres de FORCAT amb diferents grups polítics del consistori barceloní.

El text de la declaració:

AL CONSELL MUNICIPAL

Joaquim Forn i Chiariello, en la seva qualitat de Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió, Carles Martí i Jufresa, en la seva qualitat de Portaveu del Grup Municipal del PSC, Àngels Esteller i Ruedas, en la seva qualitat de Portaveu del Grup Municipal del PP, Joaquim Mestre i Garrido, en la seva qualitat de Portaveu del Grup Municipal d'IC-V, i Ester Capella i Farré, en la seva qualitat de Portaveu del Grup Municipal d'ERC i, actuant en el seu nom i presentació manifesten

- La  Rumba Catalana és producte de la confluència de les tradicions musicals
afrocubanes  i  gitano-flamenques  a  Barcelona, entre d’altres punts de la
geografia  catalana  amb  nuclis  històrics  de  població gitana, que s’han
sintetitzat  en  la creació d’un nou estil musical. Els gitanos catalans de
Barcelona,  així  i  com  molts  d’altres de diferents pobles i ciutats del
nostre  país,  tenen  en la Rumba Catalana un element d’expressió musical i
cultural únic i diferenciador.

- Els  valors  tradicionalment  associats  amb la Rumba Catalana són de caire
alegre  i  lúdic  i  ens han acompanyat en nombroses festes, celebracions i
actes  a la nostra ciutat com, per exemple, en la cerimònia de cloenda dels
Jocs  Olímpics de Barcelona 1992. La difusió de la Rumba Catalana ha passat
per  diverses  èpoques, amb diversos nivells d’èxit durant la segona meitat
del  segle  XX,  i  ha  estat  un  vehicle  de professionalització de molts
artistes de casa nostra i contínua tenint reconeixement internacional.

- Entitats  com  Foment  de  la  Rumba  Catalana  (FORCAT) estan promovent la
creació  del  projecte  conegut  com  a  “Casa  de  la  Rumba” a Barcelona,
concretament  en  el  districte  de Gràcia, per donar una major visibilitat
cívica  i  social a la Rumba Catalana a la ciutat de Barcelona.

Per això, i d’acord amb el que estableixen els articles 60.6, 65, 73.5 i 101.1 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, presentem al Plenari del Consell Municipal la següent:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

1.       “Demanar formalment al Parlament de Catalunya i als diputats que
en formen part que impulsin una moció en favor del reconeixement
institucional de la Rumba Catalana.
2.       Impulsar des de l’Ajuntament de Barcelona les mesures necessàries
per a què la Rumba Catalana sigui coneguda i estimada per tots els
barcelonins i barcelonines com un element cultural distintiu propi.
3.       Treballar conjuntament amb les entitats de promoció de la Rumba
Catalana, en la preparació de projectes comuns.”

 

 

Notícies de FORCAT | FORCAT als mitjans | Actes i activitats | Actualitat rumbera
Foment de la Rumba Catalana | info_a@forcat.org
manteniment web: WEBfine
Les fotografies d'lex Carmona apareixen per cortesia de l'autor | alexcarmona.smugmug.com